МЪДРОСТ ОТ БОГ

Тези, които наистина копнеят да бъдат научени от Бога и да ходят в пътя Му, имат сигурното обещание, че ако чувстват тяхната липса от мъдрост и молят Бога, Той ще им даде щедро и няма да укорява. Апостолът казва: „Да искат с вяра, без да се колебаят.” …Вярвайте; вярвайте че Бог ще направи това, което е обещал. Нека молитвите ви постоянно се възнасят, и бдете, работете и чакайте. Борете се с добрата борба на вярата.