От какво значение е нашето общение в местната църква? Нека чуем една история.

Свещенослужителят в една църква се безпокоял, че един човек, който обикновено присъствал на службите, отсъства от дълго време. След няколко седмици той решил да го посети. Когато дошъл в неговата къща, намерил го сам, седнал пред камината. Проповедникът придърпал един стол и седнал до човека. Но след първоначалния поздрав не казал нищо повече.

Двамата седели мълчаливо в продължение на няколко минути, Докато пастирят се взирал в пламъците в камината. Тогава взел щипците. Внимателно хванал горящ въглен от пламъците и го поставил на каменната плоча. Седнал отново на стола си без да говори. Домакинът наблюдавал в тих размисъл, докато въгленът мъждукал и угаснал. След малко той бил студен и черен.

Проповедникът погледнал часовника и казал, че трябва да си върви, но първо взел студения въглен и го поставил отново в огъня. Той веднага започнал да гори със светлината и топлината на горящите въглени около него.

Когато гостът си тръгвал, домакинът станал и му стиснал ръката. Тогава с усмивка на лицето казал: „Благодаря за проповедта, пастирю. Ще се видим в църквата.”

 

„Христовото Слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте.“ Колосяни 3:16

 

ТОПЛОТО ОБЩЕНИЕ В ЦЪРКВАТА ЩЕ ПАЗИ СЪРЦЕТО НИ ДА НЕ ИЗСТИНЕ.