КОГА МЪЛЧАНИЕТО Е ЗЛАТО

“И езикът е огън, светът на неправдата. Между нашите части езикът е, който опетнява цялото тяло и запалва колелото на живота, а сам той се запалва от пъкъла.” Яков 3:6

Несъмнено е, че в отношенията си с различни характери и нрави ние ще се изправяме пред много големи предизвикателства да говорим твърдо и нелюбезно. Но помнете, че точно в такива моменти мълчанието е по-добро от красноречието. Ако се въздържите да не отвърнете със същото, когато бъдете провокирани от другите, вие ще ги изненадате много. А ако продължавате да запазвате достойнство при всякакви провокации, те ще разберат, че вие сте свързани с една много по-висша Сила.