МЯРКАТА НА БОЖЕСТВЕНОТО ВНИМАНИЕ

 “Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас маловерци?”
(Матей 6:30)

Христос учеше Своите ученици, че мярката на Божественото внимание, дадено на всяко от Божиите творения, е пропорционално на неговото място в йерархията на живота. Малкото кафяво врабче, което очевидно е най-обикновеното сред птичия свят, се намира под грижите на Провидението. Нито едно от тях не умира незабелязано от небесния Отец. Полските цветя, тревата, която покрива земята със зеленина – всички те се радват на грижите на небесния Си Спасител.

“Погледнете на небесните птици”, – каза Христос – “че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижене да прибави и един лакът на ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат; не се трудят, нито предат; но казвам ви, че Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях” (Матей 6:26-29).

Щом като полските кремове са обект на такава любов и грижа от страна на Великия Творец, тъй щото да са по-красиви и великолепни от Соломоновия блясък, ако полската трева е като чудесен килим, покриващ земята, тогава можем ли да си представим какво е Божието отношение към нас, създадените по Негов образ и подобие?