МЯСТО В НЕБЕТО

Веднъж Фредерик Велики дал угощение, на което присъствал и известният френски философ и скептик Волтер. Когато сервирали вечерята, именитият безбожник започнал да се подиграва на присъстващите християни. Накрая той казал:

– Бих продал мястото си в небето за един пруски франк.

Настъпило мълчание. Тогава един от гостите станал тихо от стола си и казал:

– Господине, вие се намирате в Прусия. Тук имаме закон, според който човек може да продаде нещо, само ако може първо да докаже, че го притежава. Можете ли да докажете, че вие притежавате място в небето?

Изненадан и объркан, присмехулният и остроумен Волтер не можал да каже нищо.