МЯСТО НА МИР

В Едемската градина Адам и Ева са заобиколени от прекрасни творения: величествени дървета, красиви цветя и храсти, бистри потоци, великолепни планини и тихи езера. В сътвореното от Бог цари ред и чистота.

Разгледайте внимателно заобикалящата ви среда. Чистотата и редът правило ли са, или изключение? Имате ли чувството, че домът ви все още е претрупан след поредното почистване? Разпилени купчини стари вестници и списания. Шкафове, претъпкани с дрехи, които рядко или никога не обличате. Твърде много електроуреди, наредени на кухненските рафтове. Независимо дали го осъзнаваме, или не, дългото пребиваване в претрупана среда изпива енергията ни, пресушава нашите сили и ни лишава от усещането за мир. Може да ви звучи невероятно, но много хора са осъзнали, че след като разчистят край себе си, освобождават мислите и емоциите си и дори подреждат приоритетите си по-добре. Една организирана, чиста среда ни помага да прочистим ума си  и ни дава усещане за мир.

,,Здраве от сътворението“  Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/health/