МOЖЕШ ДА СИ ИДЕШ

Едно богато момиченце често прибягвало до помощта на слугите в техния дом. Една вечер го поискало някой да го придружи по неосветената стълба към горния етаж, тъй като се страхувало. Майка й я посъветвала да се помоли Господ Исус да я придружи в тъмното и така да преодолее страха си. Когато детето стигнало до горната площадка, казало:

– Благодаря Ти, Господи! Сега можеш да си идеш.

Ние се усмихваме на детското поведение, но дали не очакваме по подобен начин Бог да бъде винаги на наше разположение, за да ни помага когато имаме нужда. И след това сме готови да Му обърнем гръб. Или пък ще бъдем покорни и ще поставим живота си в пълна зависимост от Неговата воля.