НАГРАДАТА МУ Е С НЕГО

„Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго според каквито са делата му“ (Откр. 22:12).

Делото ни тук скоро трябва да приключи и всеки човек ще получи награда според собствения си труд. Наградата на светиите е нетленно наследство; онези, които са понесли най-много заради истината, няма да мислят, че са прекарали тежко, но ще смятат, че са достигнали небето достатъчно лесно.

Всяко добро дело и всяко лошо дело, както и влиянието им върху останалите, е отбелязано от Онзи, Който претърсва сърцата, пред Когото всяка тайна е открита. А наградата ще бъде според мотивите, подбудили действието.

Имаме нужда да ни завладее преобразяващата сила на Бога, за да можем да разберем нуждите на погиващия свят. Има цял един свят, който трябва да бъде предупреден за близкото приближаване на края на всички неща.

Нека да потърсим и да преживеем ново обръщане. Нуждаем се присъствието на Светия Божи Дух с нас, така че сърцата ни да могат да се смекчат и да можем да живеем с кротък дух в делото. Нека да действаме като чада на Бога, които очакват от Него съвет, готови да реализират плановете Му, където и да им ги представи. Бог ще бъде прославен от такива хора, а онези, които са свидетели на нашата ревност, ще кажат: „Амин!“.