НАГРАДАТА НА ИЗКУПЕНИТЕ

 

„Този, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда“ (1 Кор. 3:14).

Славна ще бъде наградата на верните работници, събрани около трона на Бога и на Агнето. Когато Йоан, в своето смъртно естество, съзря Божията слава, падна като мъртъв – не можа да издържи на гледката. Но когато Божиите деца бъдат преобразени в безсмъртие, те „ще видят Бога, както е“ (1 Йоаново 3:2). Ще стоят пред трона, приети като възлюбени. Всичките им грехове ще бъдат простени, всичките им грешки – забравени. Така ще могат да издържат на славата, идваща от Божия престол. Всички, участвали в Христовите страдания, сътрудничили си с Него в плана за изкуплението, ще споделят с Бога радостта да видят души, спасени в царството на вечността.

Умолявам ви да се приготвите за идването на Христос в небесните облаци. Пригответе се за съда, който иде с Христос, за да бъдете почетени и заедно с всички вярващи да сте сред тези, които ще го посрещнат в мир.