НАГРАДАТА НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

„И много от спящите в пръстта ще се събудят – едни за вечен живот, други за вечен укор и посрама“ (Дан. 12:3).

„Разумните ще сияят със светлостта на простора и ония, които обръщат мнозина в правда – като звезди до вечни векове“. Погледнете слънцето и звездите, пръснати в небето и познати със своите имена. Бог казва: „тези, които обръщат мнозина в правда, ще сияят като звездите завинаги“.

Стойността дори на една душа не може напълно да се оцени от ограничените ни умове. Колко благодарни ще бъдат спасените и колко прославени ще бъдат тези, които са работили за тяхното спасение! Тогава никой няма да съжалява за себеотрицанието, което е проявил, за работата, която е извършил, за търпението, за въздържанието, за ревностното сърце, което е умолявало души, които е можело да бъдат изгубени поради небрежност към задълженията или умора от вършене на добро.

Тогава всички, облечени в бели дрехи, ще се съберат около Вечния Пастир. Верният работник и душата, спасена благодарение на неговата работа, ще бъдат поздравени от Агнето и отведени при дървото на живота и при извора на живата вода. С каква радост служителите на Христос ще гледат тези изкупени, които ще споделят славата на Изкупителя! Колко скъпо е небето за тези, които са били верни в работата за спасението на души? „Разумните ще сияят със светлостта на простора и онези, които обръщат мнозина в правда – като звезди до вечни векове”.