НАДЕЖДАТА НА СЛАВАТА

“Бог пожела да изяви какви са богатствата на славата на тази тайна между езичниците, която е Христос във вас, надеждата на славата.” Кол.1:27

Бог действа в нас да желаем и да постъпваме според благоволението Му. Ние можем да бъдем християни още тук. Да бъдеш християнин не означава, че трябва да живееш в потиснатост и жалеене, че нещата не са такива, каквито на нас ни се иска. Ако позволим на Бога да работи в нас, Той ще стори това, защото нашата небесна награда зависи от ежедневното ни ходене в Господните пътища и в преобразяването ни още тук, на земята. Ако наистина сме християни, в нас ще се оформи Христовата личност – надеждата на славата.