„Нека остави нечестивият пътя си, и неправедният помислите си; нека се обърне към Господа и Той ще се смили за него, и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Защото Моите помисли не са като вашите помисли.Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ.“ (Исая 55:7,8)

Ваша е мисълта, че грешките и прегрешенията ви са толкова тежки, щото Господ няма да уважи молитвите ви и няма да ви благослови и спаси. Колкото по-близо идвате до Исус, толкова по-грешни ще изглеждате в собствените си очи, защото духовното ви зрение ще се проясни и ще видите несъвършенствата си в по-ясен контраст спрямо Неговото съвършено естество. Но не се обезсърчавайте. Това е доказателство, че заблудите на Сатана са изгубили силата си над вас; че съживителното влияние на Божия Дух действа във вас и вашето безразличие и апатия преминават.

Няма как дълбока любов към Исус да обитава в сърце, което не вижда и не осъзнава своята греховност. Душата, която е променена от благодатта, ще се възхищава на Неговия Божествен характер. Но ако не виждаме моралното си несъвършенство, това е непогрешимо доказателство, че не сме зървали красотата и великолепието на Христос. Колкото по-малко неща за похвала виждаме в себе си, толкова повече ще оценяваме безкрайната чистота и красота на Спасителя. Гледката на нашата греховност ни тласка към Този, Който може да прощава.

Бог не се отнася към нас както смъртните хора се отнасят един към друг. Неговите мисли са мисли на милост, любов и нежно състрадание. „Той ще прощава щедро“. Бог казва: „заличил съм като тъмен облак вашите грехове“.

Погледнете нагоре вие, които сте уморени, изкушавани и обезсърчени! Повдигнете очите си. Винаги е безопасно да се гледа нагоре; фатално е да се гледа надолу. Ако гледате надолу, земята ще се люшка и поклаща под краката ви – нищо не е сигурно. Но небето над вас е спокойно и стабилно, и за всеки изкачващ се е осигурена небесна помощ. Десницата на Безкрайния се протяга над небесните кули, за да хване вашата в силната си прегръдка. Могъщият Помощник е близо, за да благославя, повдига и насърчава най-грешните, най-провинилите се, стига само да гледат към Него чрез вяра. Но грешникът трябва да вдигне очите си нагоре.