НАДЯВАЙ СЕ НА БОГА

“Защо си отпаднала душе моя?
И защо се смущаваш дълбоко в мене?
Надявай се на Бога; защото аз още ще Го славословя
За помощта от лицето Му.”
(Псалми 42:5)

Сатана няма да пресее плявата, защото от това няма да спечели нищо. Дяволът няма да подложи на изкушение и гонение онези, в които е сигурен, защото те живеят в открит грях спрямо Божия закон. Той ще пресее житото. Сатана ще се стреми да напада и унищожава само записаните във войнските редици на воюващите под знамето на княз Емануил. Християните ще се изправят пред много и сурови конфликти с коварния безмилостен враг. Той ще ги довежда до най-тежки състояния и след това ще ликува в тяхното страдание. Но благодарение на Бога, Исус живее, за да ходатайства за всеки от нас. Нашата сигурност е в предаването ни в ръцете на Бога като уповаваме с вяра в заслугите на Този, Който е казал: “Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя” (Евреи 13:5).