5 средства за изграждане на най-важната връзка в живота ни

Когато решим да поставим Бога в центъра на живота си, ще бъде добре да използваме определени средства, които да ни помогнат да изградим тази най-важна връзка в живота си!

 Средство №1: Уединяване

Уединението е полезно поне по две причини. Първо, то премахва нещата, които ни разсейват и могат да заглушат Божия глас, който ни говори. Книгата „Девет градивни начина да прекарваме време с Бога“ ни напомня, че усамотяването може да бъде вкъщи на любимото кресло; в колата, докато карате за работа; докато тичате в тихите часове на утрото; или дори в местния център за отдих.

Второ, уединението ни помага да разпознаваме Божия глас и да се осланяме на него повече, отколкото на гласовете на другите. Затова когато навлизаме в забързания ритъм на живота, можем по-добре да отговаряме на другите с любов и благодат, получени докато сме били с Господа.

Средство №2: Изучаване

Имаме доверие на приятелите и семейството си, защото прекарваме време с тях и познаваме характерите им достатъчно добре, за да вярваме, че ще оправдаят нашето доверие. В Библията вярата е определена като „увереност за нещата, за които се надяваме; убеждение за неща, които не се виждат“. Основава се на познанието за Този, Който ни предлага тази увереност и убеждение. Божието слово разкрива кой е Бог и защо можем да Му се доверим.

Когато отделяме време за Божието слово, то ни напомня постоянно Кой е Този, на Когото принадлежим, и как трябва да живеем с тази самоличност. Помнете също, че природата е наречена „втората Божия книга“. Затова когато „изучаваме“ природата, ние можем да придобием представа за Божия характер, както и да получим възможности да чуем гласа Му.

Средство №3: Молитвата

Лесно можем да свикнем да се „молим“ на Бога само когато имаме нужда. Обаче когато помним, че целта на молитвата е да опознаваме Бога, тя придобива изцяло ново значение. Вместо просто да включваме „радиото“, за да се „молим“ за рака на леля Мери или теста по математика на Джони – които са важни поводи за молитва – ние желаем да общуваме с Него за всичко в живота си! Когато говорим с Него, слушаме Го и Го гледаме, ние се променяме.

Средство №4: Водене на дневник

Воденето на молитвен дневник не трябва да е просто още една задача в списъка ни, която да изпълняваме от чувство за дълг! Не е задължително да се използва всеки ден. Сложете го до Библията си и духовната литература и пишете в него, когато чувствате, че искате да поговорите с Господа по различен начин. Често ръцете ни ще написват това, което устните ни не могат да изговорят. Борите ли се с някакъв проблем? Напишете го. Изпълва ли ви радост и прослава? Напишете го. Словото на Господа говори ли ви толкова ясно, че трябва да го запомните? Напишете го. Дневникът може да стане за вас като книга на живота, която обновява духа ви.

Средство  №5: Спонтанност

Въпреки че е важно да отделяте определено време и място за срещата с Господа, това в никакъв случай не трябва да ограничава начините, по които изразявате любовта си към своя Приятел! Четете, пишете в дневника си, говорете, пейте, напишете любовно стихотворение, седнете и слушайте звука на тишината, разхождайте се, тичайте, наблюдавайте природата, слушайте как Бог ви говори чрез дишането на бебето ви – възможностите са безкрайни. Мисля, че Бог обича спонтанността!