НАЙ-ВАЖНИЯТ ИЗБОР

В този свят нямаме избор по въпроса дали да бъдем контролирани. Можем само да избираме кой да ни контролира. Служим или на греха, или на правдата. Или едното, или другото. Как правим избора дали да бъдем контролирани от Бога или от дявола? Как правим избора коя от двете големи сили да ръководи живота ни? Това става, като започнем да общуваме с Бога или като откажем да общуваме с Него. Не е необходимо да правим избор против Бога. Единственото, което трябва да направим, е да решим само да не сме с Него. Резултатът следва автоматично. В Матей 12:30 са записани думите на самия Исус Христос по този въпрос: „Който не е с Мен, той е против Мен: и който не събира с Мен, разпилява“. Отново стигаме до най-важното за узнаване на Божията воля и за разбиране на небесното ръководство -трябва да познаваме Бога. Личното, ежедневно общуване с Него е това, което прави възможно не само да знаем кое е добро, но и да получаваме сила и благодат свише, за да го вършим. Само когато отиваме при Всевишния ден след ден и прекарваме време със Словото Му, изучавайки Неговия живот и характер, и в същото време гледаме към Него и общуваме с Него чрез молитва, можем да бъдем под Неговия контрол. Ако не правим това, няма никакъв смисъл дори да се опитваме да разбираме Божията воля в живота си, тъй като извън неговия контрол и извън действието на Светия Дух няма да имаме нито волята, нито способността да действаме. И така ще е всеки път. Ако живеем в общение с Него, житейските решения, с които се сблъскваме, могат да бъдат вземани от Този, Който ни обича и знае кое е най-добро за нас. Каква увереност можем да имаме в сърцата си всеки път когато трябва да вземаме решение!

,,Как да разбираме Божията воля за живота си“  – Морис Венден