Най-важният фактор за емоционална интелигентност

Най-важният фактор за емоционална интелигентност: вашите мисли във всеки един момент имат огромно влияние върху вашия личен EQ“
(д-р Недли).

От какво зависи дали сте радостни или тъжни? Първият принцип на когнитивно-поведенческата терапия е, че вашите настроения се пораждат от вашата „когнитивна способност“ или мислите ви. „АБВ-то на тази терапия“ често се използва за илюстрация на този факт. В този модел (В) последиците се предшестват от (А) активиращо събитие.

Нашите настроения са една от (В) последиците в модела АБВ. Когато мислим ясно, (А) активиращото събитие трябва винаги да се анализира с оглед на нашите (Б) вярвания преди да има каквито и да е (В) последици.

А Активиращо събитие                       Б Мироглед                   В Последици

Ако смятаме, че почти няма никакъв начин да влияем върху чувствата си – че събитията и ситуациите директно причиняват нашите емоции и поведение – ние също се ръководим от изкривено мислене.

 

Пример: Колежката ме обижда, че не съм особено интелигентна. Пред мен стои въпросът: дали ще ѝ отвърна със същото? Ами зависи от мирогледа ми, а не от нейната обида (А→Б→В).

Два основни мирогледа

Парадигма на егоизма: АЗ съм в центъра на моя живот и ИСКАМ да направя всичко възможно АЗ да се чувствам добре.

Парадигма на алтруизма: Аз съм важен, но другият е също толкова важен, колкото мен. ИСКАМ да направя всичко възможно ВСИЧКИ да се чувстваме добре.

В дадения случай: 1. Ще ѝ върна тъпкано! 2. Ще ѝ кажа спокойно, че не е колегиално да обижда и ако иска да работим добре, друг път да се въздържа от такива обидни забележки.

Йорданка Дейчева, Клуб Психология и здраве – Плевен; psihologiaizdrave@abv.bg