НАЙ-ВАЖНОТО ХРАНЕНЕ

В един контролиран опит, включващ 144 доброволци (на средна въз­раст 21 години), една  британска група открила, че в сравнение с незакусващите,  закусващите  имат  по-положително  настроение,  по-добри резултати на пространствени задачи за паметта и се чувстват по-спокой­ни в края на теста.  Освен това, въпреки общоприетото мнение, сутреш­ният кофеин не подобрява настроението или работоспособната памет. Ползата от закуската за мозъка не се ограничава до децата и младе­жите.  Консумацията  рано  сутрин  на  глюкоза  или  корнфлейкс  може  да повиши когнитивната функция и при възрастни хора. Богатата на въгле­хидрати закуска, изглежда, носи особено добър ефект за подобряване на способността за извличане на спомени и словесното им изразяване (тех­нически наречено „вербална декларативна памет“). Богатата на въглехидрати закуска може също да подобри и настрое­нието ви. В друго проучване Рийд и Хамърсли доказват, че повишеният прием на въглехидрати при закуска повишава спокойствието след някол­ко часа. За разлика от това закуската с повече мазнини потиска както бодростта, така и настроението.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“

P.S. Тези ефекти се наблюдават при консумация на нерафинирани въглехидрати.