НАЙ-ВИСША ЧЕСТ ЗА НАШИЯ СПАСИТЕЛ

“И ако го попита някой: Какви са тези рани между мишците ти?, ще отговори: Това са раните, които ми нанесоха в дома на приятелите ми” (Захария 13:6).

Нашият Изкупител завинаги ще носи белезите от Своето разпятие. Върху наранената Му глава, върху тялото Му, ръцете и нозете Му ще останат единствените следи от жестокото дело на греха. Пророкът казва, съзерцавайки Христос в славата Му: „Сиянието Му беше като светлината; лъчи се пръскаха от страната Му; и там беше скривалището на силата Му“ (Авакум 3:4). Прободеното място, откъдето е текла алената кръв, примиряваща Бога и човека, това е славата на Спасителя, „скривалището на силата Му“. И белезите на Неговото смирение са най-висшата чест за Него. През вечните векове раните от Голгота ще свидетелстват за Неговата слава и мощ.