НАЙ-ВИСШИЯТ МЕТОД НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

„Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна“ (1 Йоан. З:1).

Каква любов, каква неизмерима любов е това, щом такива, каквито сме – грешници и чужденци – можем да бъдем върнати обратно при Бога и да бъдем осиновени в Неговото семейство! Можем да се обръщаме към Него с любящото име: „Отче наш“.

Всичката бащинска обич, предавана от поколение на поколение чрез проводника на човешките сърца, всички извори на нежност, отворили се в човешките души, не са нищо друго освен едно малко поточе към безбрежния океан, ако трябва да се сравни с неизмеримата, неизчерпаема Божия любов. Езикът не може да го изрече, перото не може да го опише. Можеш да размишляваш върху това всеки ден от твоя живот; можеш да изследваш старателно Писанията, за да го схванеш; можеш да извикаш всяка сила и възможност, дадени ти от Бога, в стремежа си да осмислиш любовта и състраданието на нашия Небесен Баща; и пак отвъд ще има неизчерпаемо много. Можеш да изучаваш тази любов с векове, но пак никога няма да можеш да схванеш дължината и широчината, дълбочината и височината на Божията любов в отдаването на Единородния Си Син да умре за света. Самата вечност няма да може никога да го разкрие напълно. Но пак, като изучаваме Библията и като размишляваме върху живота на Христос и изкупителния план, всички тези теми ще ни се разкриват все повече и повече.

Христос дойде, за да открие на света, че Бог е Бог на любовта, пълен с милост, нежност и състрадание.

Добре е да отделяме всеки ден по един час за размишление, като преразглеждаме отново живота на Христос от яслите до Голгота. Трябва да го обхванем стъпка по стъпка и нека въображението ни схваща всяка сцена нагледно, особено заключителните случки от земния Му живот. Като съзерцаваме по този начин ученията и страданията Му и необятната Му жертва за спасението на човешката раса, можем да подсилим вярата си, да надградим любовта си и да станем по-дълбоко обгърнати с духа, поддържан от нашия Спасител. Ако желаем да бъдем накрая спасени, всички трябва да научим урока на покаяние и вяра в подножието на Кръста. При съзерцанието на Христос на кръста всичко благородно и нежно у човека трябва да се изяви и да откликне.