НАЙ-ВЪЗВИШЕНОТО МЯСТО 

“Блажен <оня>, чието престъпление е простено, Чийто грях е покрит.” Псалми 32:1

Когато грешникът погледне в подножието на кръста към Този, Който е умрял, за да го спаси, ще се зарадва с пълнота от радост, защото неговите грехове са простени. Коленичейки с вяра под кръста, той достига до най-възвишеното място, до което човек може да отиде.