НАЙ-ГОЛЯМАТА ГРЕШКА

Ако допускаме нашата прекалена заетост да пречи на молитвената ни връзка с Господа всеки ден, ние извършваме най-голямата грешка. Ние ще страдаме от загуби, защото Господ не е с нас. Ние сме затворили за Него вратата на нашата душа. Но, ако се молим и тогава, когато ръцете ни са заети с работа, ушите на Господа ще са внимателни към молитвата ни. Ако сме решили да не се отделяме от Източника на нашата сила, Исус също ще реши да стои непоколебимо от дясната ни страна, за да ни помага да не бъдем смутени от неприятеля.

Христовата благодат може да извърши за нас това, което всичките наши сили и мъдрост няма да успеят да направят. Тези, които обичат и се боят от Бога, могат да бъдат заобиколени от много грижи и безпокойства, но няма да бъдат спъвани или заблудени в неверни посоки. Бог ще бъде с вас там, където вашият дълг ви зове. Но бъдете предпазливи и отивайте на среща с Бога чрез молитва толкова често, колкото ви е възможно.