НАЙ – ГОЛЯМАТА ЛЪЖА

Свещеник вървял по улицата и забелязал група момчета, които стояли около едно куче. Загрижен за безопасността на кучето, той се приближил и ги попитал какво правят. Едно от момчетата отговорило:

–              Това куче е бездомно и всички го искаме. Решихме, че ще го вземе този, който каже най-голямата лъжа.

–              Не трябва да се съревновавате с лъжи! – казал свещеникът . Не знаете ли, че лъжата е грях? Когато бях на вашата възраст, никога не съм лъгал.

Настъпило мълчание за около една минута. И тогава, когато служителят си мислел, че им е помогнал, едно от момчетата въздъхнало дълбоко и казало:

-Добре, той печели. Дайте му кучето.