НАЙ-ГОЛЯМО БЛАГОСЛОВЕНИЕ

В голямата си любов Бог търси да развие в нас скъпоценните качества на Своя Дух. Позволява да се сблъскаме с препятствия, гонение и трудности, но не като проклятие, а като най-голямото благословение в живота ни. Всяко изкушение, срещу което сме се съпротивили, всяко изпитание, което сме понесли смело, ни дава една нова опитност и ни прави да напредваме в делото на изграждане на характера. Душата, която се съпротивлява на изкушението чрез небесната сила, разкрива пред света и небесния универс, че Христовата благодат е ефикасна.

Битката за твоя ум (biblebg.com)