Най-добрият Психолог

Семинар „Библейска психология за 21 век“

 Здравейте! Отваряли ли сте някога Библията? Ако го направите, ще установите, че освен духовна и историческа книга, тя е и отличен курс по психология, абсолютно адекватен и за нас в 21 век. Ето един от многото примери: „Каквито са мислите в душата му – такъв е и той“ (Притчи 23:7) ни е казал мъдрецът Соломон в библейската книга „Притчи“ преди 3 000 години. Днес Когнитивно-поведенческата терапия ни казва съвсем същото: нашите мисли определят нашите чувства и цялостното ни поведение.

В терапевтичната връзка психологът заема особено важно място. Затова ще ви представя 7 характеристики на Бога, които Го правят отличен психолог.

Йорданка Дейчева, психолог