НАЙ-МОЩНОТО ОРЪЖИЕ

 

Молитвата е все още най-мощното оръжие на църквата. Когато човешката слабост се свърже с божественото всемогъщество. Божието дело ще напредва победоносно. Не е ли забележително, че ние – ако и добре да знаем това – изоставяме молитвата? Да се молим така, както Бог очаква от нас, е най-голямото постижение . Нашето домоуправителство (църквата) – домоуправителство, което отклонява вниманието ни от самите нас, дори от радостта за нашето лично спасение, и го насочва към ония, които неотложно се нуждаят от помощ – нея Господ иска да им даде чрез нас.

Ако очакваме спасение трябва да се молим заедно. Отделяйки време без да бързаме в молитвите си, за да стане възможно плодовете на Светия Дух да обитават в нас и ние да светим като светлина в света. Да не бъдем пречка или проклятие за божието дело.