НАЙ-ПОСЛЕ У ДОМА

„Хубаво, добри и верни слуго! В малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си“ (Мат. 25:21).

След като се възхищаваш на забележителната красота в природата, помисли за света, който предстои да дойде; той никога няма да познае пораженията на греха и смъртта; в него над природата никога вече няма да тегне сянката на проклятието. Нека твоето въображение си представи дома на спасените и запомни, че той ще бъде по-славен и от най-славната ти представа. В природата днес виждаме най-слабия отблясък на Божията слава. Писано е: „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят“ (1 Коринтяни 2:9).

Скоро портите на небето ще се отворят, за да приемат Божиите деца, а от устата на Царя на славата благословението ще звучи като най-прекрасна музика. „Дойдете вие, благословени от Отца Ми, наследете се на царството, приготвено за вас от създанието на света“ (Матей 25:34).