НАЙ-СИЛНИЯТ АРГУМЕНТ

„Аз, Аз съм Господ; и освен Мен няма спасител. Аз възвестих и спасих, и показах, когато не е имало между вас чужд Бог; затова вие сте Ми свидетели, казва Господ, че Аз съм Бог.“ (Исая 43:11,12)

За Своите истински последователи Господ казва: „Людете, които създадох за Себе Си, за да оповестяват хвалата Ми“ (ст.21). Те са Мои свидетели, Мои избрани представители в един отпаднал свят.

Бог търси нашето съдействие. Неговите заповеди са справедливи и разумни. Когато приемаме Христовото име, ние даваме обещание да Го представляваме. За да бъдем верни на това обещание, Христос трябва да се изобрази в нас – надеждата на славата. Ежедневният ни живот трябва все повече да прилича на Христовия. Нужно е да бъдем християни на  дело и в истина. Христос няма нищо общо с преструвките. Той ще посрещне в небесните дворове само онези, чието християнство е истинско. Животът на изповядващите се за християни, които обаче не живеят живота на Исус, е подигравка с религията.

Бог не иска от нас да си купуваме Неговото благоволение чрез скъпи жертви. Желае единствено службата на едно смирено и кротко сърце, което с радост и благодарност е приело безплатния Му дар. Този, който приема Христос като свой личен Спасител, притежава Неговото спасение. И никога не бива да забравя, че както даром е получил, даром трябва и да дава.

Осъзнавате ли вашата стойност в Божите очи? Господ казва: „Вие сте Мои съработници. Позволявате ли на вашата светлина да свети ярко за един погиващ свят? Стремите ли се да използвате всяка способност и средство, които Бог ви е дал? Може да не сте проповедник, но можете да бъдете свидетел. Може да не сте красноречив оратор, но щом сте в живия Христос, ще позволявате на вашата светлина да грее пред човеците.

Истинският, любящият християнин е най-мощният аргумент в полза на библейската истина. Такъв човек е представител на Исус. Животът му е най-убедителното доказателство за силата на Божията благодат. Когато Божият народ изявява Христовата правда в ежедневието си, грешници ще се обръщат и над врага ще бъде спечелена победа.