НАЙ-ЩАСТЛИВИТЕ ХОРА

„Ще ми изявиш пътя на живота; пред Твоето присъствие има пълнота от радост, отдясно на Теб всякога веселие.“ (Пс.16:11)

Не си мислете, че щом вървите с Исус, трябва да вървите в сянката. Най-щастливите хора в света са тези, които вярват в Него и с радост вършат Неговата воля. В живота на онези, които Го следват, са забранени тревогите и недоволството. Те може да се срещат с изпитания и трудности, но животът им е пълен с радост, защото Христос върви до тях и Неговото присъствие прави пътеката ярка.

Когато се събудите сутрин, ставайте с хвала към Бога върху устните си, и когато отивате на работа, отивайте с молитва към Него за помощ. Изчаквайте за листенце от дървото на живота. То ще ви успокои и освежи, изпълвайки сърцето ви с мир и радост. Насочете мислите си към Спасителя. Отделете се от шумотевицата на света и седнете под сянката на Христос. Тогава сред глъчката на ежедневните борби и проблеми вашата сила ще се подновява. Определено е нужно да сядаме понякога и да размишляваме как Спасителят е слязъл от небето, как е напуснал Божия трон, за да покаже какви могат да бъдат човешките същества, ако обединят слабостта си с Неговата сила. Когато се сдобием с обновена мощ чрез общуването си с Бога, можем да тръгнем по своя си път радостни, възхвалявайки Го за привилегията да занесем светлината на Христовата любов в живота на всички, с които се срещаме.

Небесните същества очакват да окажат съдействие на човеците, за да види светът какви могат да бъдат хората, когато се обединят с Божественото. Тези, които посвещават тяло, душа и дух в служба на Бога, непрекъснато ще получават нов прилив на физически, умствени и духовни сили. Неизчерпаемите запаси на небето са на тяхно разположение. Христос им подарява Своя живот. Светият Дух влага най-висшите си способности, за да действа в ума и сърцето. Чрез дадената ни благодат можем да постигнем победи, които поради недостатъците в характера ни и поради маловерието ни са изглеждали невъзможни за нас.

На всеки, който отдава себе си в служба на Господа, без да задържа нищо, се дава сила за постигането на неизмерими резултати.