НАКАЗАНИЕТО ЗА ЛОШОТО ДИШАНЕ

Повърхностното и ограничено дишане води до лесна умора, изтощение, анемия и депресия. Ако забележите който и да е от тези симптоми, опитайте се да дишате по-дълбоко, като използвате повече коремните си мускули.

За подобряване на умствените функции при старческа слабост е бил използван кислород. Когато такива грохнали пациенти са били настанявани в херметически затворена стая, където кислородното съдържание на въздуха  е било леко повишено, се е забелязвало решително подобрение на умствените функции. Хората ставали по-активни и проявявали по-голям интерес към живота. Спели по-добре и започнали да се отнасят по-отговорно към своя личен живот. Защо допълнителният кислород е повлиял така? Защото старческата слабост включва втвърдяване на артериите на мозъка и като резултат – ограничение на кислорода, с който се снабдява мозъкът.

Макар че нашите мозъчни артерии не са втвърдени, не е изключено да страдаме от подобни прояви на сънливост благодарение на това, че не доставяме достатъчно въздух на белите си дробове – причината е повърхностното дишане. Неправилното дишане се отразява на всички области – памет, творчество, концентрация. То притъпява също така такива фини звена на умствената активност, като силата на волята, проницателността, разсъдъка, прозорливостта. Повлиява и нашите чувства. Склонни сме да проявяваме отрицателни емоции, като гняв, депресия, ниско самочувствие и дори фалшива вина.

Накратко, лошото дишане ограбва радостта от живота!

,,Ново начало” – 154 стр. Издателство ,,Нов живот”