НАМАЛЕНА ТОКСИЧНОСТ НА АФЛАТОКСИНИТЕ

Ензимната система може да бъде сравнена с фабрика, която е част от трудовото ежедневие на клетката. В нея постъпват различни суровини, химикали, които се подлагат на всякакви сложни реакции. Суровините могат да се разглобят или сглобят. След процес на трансформация химикалите са готови за транспортиране както повечето нормални, безопасни продукти. Но между тях може да има и изключително опасни странични продукти от тези сложни процеси. Помислете си за комините на фабриките в реалния живот. Ако някой ви каже да долепите лице на такъв комин и да дишате дълбоко няколко часа, вие ще откажете. Ако не бъдат поставени под контрол опасните, високо реактивни странични продукти от метаболизма на афлатоксина, те атакуват клетъчната ДНК и увреждат нейния генетичен план. По времето, когато започнахме проучването, нашата хипотеза беше, че протеините, които консумираме, влияят върху туморния растеж, като променят начина, по който се детоксикира афлатоксина от ензимите в черния дроб. Първо проверихме дали количеството на протеините, които изяждаме, може да промени активността на ензимите. Отговорът дойде след серия експерименти . Стана ясно, че ензимната активност може лесно да бъде модифицирана чрез проста промяна в количеството на приеманите протеини. Намаляването на приема на протеин, както е направено това в оригиналното проучване в Индия (от 20 % на 5 %) не само снижи значително ензимната активност, но го направи и много бързо. Какво означава това? Намаляването на ензимната активност чрез нископротеинова диета подсказва, че се е трансформирал по-малко афлатоксин в опасни негови метаболити, имащи способността да се свързват с ДНК и да причиняват мутации в нея. Ние решиме да проверим, дали наистина нископротеиновата диета намалява свързването на продуктите от метаболизма на афлатоксина с ДНК и образуването на по-малко адукти. Експериментът  бе проведен от Рейчъл Престън, студентка, работеща в моята лаборатория. Той показа, че колкото по-малък е приемът на протеин, толкова по-малко е количеството на адуктите афлатоксин – ДНК. Днес ние разполагаме със сериозни доказателства, че нископротеиновата диета може да намали значително ензимната активност и да предотврати свързването на опасни канцерогени с ДНК. Това са несъмнено много впечатляващи доказателства. Те биха могли да бъдат приети като достатъчна информация за обяснение на това как консумирането на по-малко протеини води до по-малко рак.

,,Китайското проучване“  д-р Кембъл

Следва: Опитите продължават