НАМАЛЯВАНЕ НА СКОРОСТТА ЗА МОЛИТВА

Една действителна женитба изисква време. Много бракове са повърхностни. Съпругът изцяло се оплита в своята служба, с надеждата да подпре спада в своето самоуважение, като бъде впечатляващ на работа. Съпругата е оплетена с децата, може също така и да има някаква работа. И така, те се изпращат един друг на магистралата, в хола или кухнята. Те спят в едно легло и по случайност сядат на една маса, но между тях няма много интимност. Те съжителстват но не се грижат един за друг. Не са свързани с една витална, освежаваща, действителна връзка. Повечето семейни двойки засядат на съжителството. Не много смели двойки, все пак настояват за повече. Съзнавайки, че няма да е лесно, те въпреки това решават да се борят за една истинска семейна връзка. Знаят че това ще им отнеме време; може би ще трябва да се откажат от дейности, които са били важни за тях. Те знаят, че това може да изисква някое практично средство, което да им помогне да направят промяната: насрочване вечерна среща, правене вечерни разходки, лишаване от телевизионни програми, сядане на масата и разговаряне един с друг след вечеря. Те скъсват своята досегашна програма, ако е необходимо и започват отначало, защото резултатите си заслужават.
Вярващите в Христос понякога достигат до същия момент в отношенията си с Бога. „Заглушени от житейските грижи, богатство и удоволствия“ (Лука 8:14), те си дават сметка че вече не растат и не съзряват. Вървежът им с Христос се е превърнал в пълзене или напълно е спрял.
Ако това се е случило с вас, един ден може да трябва да си кажете: „Стига толкова! Аз вече няма да водя изкуствен християнски живот. Няма да поверявам християнския си живот на заместник, да изказвам молитви без значение и да прелиствам една Библия, на която не позволявам да засища живота ми. Няма повече да си играя на полухристиянство. Ще платя цената, каквато и да е тя, но ще встъпя в един действителен вървеж с Исус Христос.“
Християните, които дават този обет, знаят че това изисква време. Трябва да го вземат от нещо друго, макар и добро. Трябва да се прибегне до някое практично средство, чрез което да се намалят оборотите от десет хиляди на пет хиляди и от пет хиляди на петстотин, където ще могат да бъдат в мир с Бога и в състояние да слушат това, което Бог им казва.
Никой никога не е казал, че християнският вървеж е лек. Но има ли нещо в този свят с по-голяма и по трайна важност?

,,Твърде зает за да се молиш“  Бил Хайбелс