НАПРАВЕТЕ СИГУРНО ВАШЕТО ПРИЗВАНИЕ И ИЗБИРАНЕ

„Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете. Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос“.

 (2 Петр.1:10,11)

Тук ни се предлага застраховка „Живот“, която ни осигурява вечен живот в Божието царство. Моля ви да изучавате тези думи от апостол Петър. Има разбиране и мъдрост във всяко изречение. Хващайки се здраво за Животодателя, Който се пожертва за нас, ние получаваме вечен живот.

Всеки от нас решава вечната си участ и изцяло от нас зависи дали ще се сдобием с вечния живот. Ще живеем ли според уроците, дадени в Божието слово – великия учебник на Христос? Това е най-грандиозната и в същото време най-просто написаната и лесно разбираема Книга, създадена някога, за да обучава на благопристойно поведение, говор, маниери и любов. Библията е единствената книга, която ще подготви човешките същества за живота, който се измерва с живота на Бога. И хората, които ежедневно изучават Словото, са единствените, които заслужават да получат диплома, с която са упълномощени да възпитават децата за прием в по-висшето училище и да бъдат короновани като славни победители.

Исус Христос е единственият Съдия, Който може да отсъди кои човешки същества са годни да получат вечен живот. Портите на светия град ще се отворят за онези, които са били смирени, скромни, кротки Негови последователи, и са научили уроците си от Него. Получили са от Христос своята застраховка „Живот“, оформяйки характера си по божествено подобие.

Когато изкупените бъдат взети от земята, Божият град ще се отвори за вас. Тогава в ръката ви ще поставят арфа и гласът ви ще се издигне в хвалебни песни към Бога и Агнето, чрез Чиято велика саможертва сте станали участници в Неговото естество и ви е подарено безсмъртно наследство в Божието царство.