НАПРАВИ ГО ОТНОВО

Една малка църква организирала специално събиране, пос­ветено на юбилей. На срещата присъствал и бивш член на об­ществото, който бил станал милионер. Той свидетелствал как Бог го е благословил през изминалите години и разказал един случай от детството си. Когато спечелил първия си долар като момче, решил да го пази за спомен. Но на едно от събиранията в църквата имало гост мисионер, който говорил за неотложната нужда на мисионерското поле. Момчето се борело със себе си дали да даде своя ценен долар.

  • Бог обаче спечели! – казал човекът и с чувство на гордост добавил:
  • Сложих моя долар в дискоса. И сега съм сигурен, че причи­ната Бог да ме благослови толкова много е, че когато бях момче Му дадох всичко, което притежавах.

Събранието било обхванато от вълнение при това свидетел­ство. Тогава една възрастна жена се обадила:

  • Направи го отново!