29 юни 1892 г.

„Ето моята молитва при пробуждането ми: Исусе, вземи Ме под Твоя закрила, вземи чедото си днес под Твоя защита! Направи от мен една здрава лозова пръчка, свързана с живата лоза и носеща плод. Христос казва: „… отделени от Мене, не можете да сторите нищо” (Йоан 15:5). В Него и чрез Него можем да направим всичко.“

Елън Уайт