Редактор на вестник научил, че човек на име Алфред Нобел е починал и предположил, че става дума за изобретателя на динамита. Затова публикувал некролог, като нарекъл Нобел „търговец на смъртта”.

Когато Нобел прочел съобщението за собствената си смърт, реагирал като сляп човек, който изведнъж е прогледнал. От този ден нататък Нобел се посветил на благотворителни каузи – по-специално на мира.

Савел от Tapс преживял промяна, много по-драматична от тази на Нобел. Докато пътувал към Дамаск за да  арестува последователите на Исус, той срещнал Самия Господ. След като за малко време бил сляп, Савел посветил остатъка от живота си да служи на Този, Когото преди това преследвал. Неприятелят на Исус станал Негов предан апостол. (Деяния 9:15-16) Вероятно нашето преживяване не е толкова потресаващо. Важното е да си зададем въпроса дали сме имали среща със Спасителя – Този, Който е променил насоката на нашия живот.

Ако нямате такова преживяване, прочетете в Йоан 3 глава това, което Исус казва за новораждането. Тогава с проста молитва на покаяние отворете сърцето си за Него. Посветете се искрено на Господа. Това ще ви постави в нови взаимоотношения с Него, които ще траят цяла вечност.  

„Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.“ Колосяни 1:13 

СПАСЕНИЕТО Е ПОВЕЧЕ ОТ ПРЕКЪСВАНЕ НА СТАРИТЕ НАВИЦИ. ТО Е СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ХАРАКТЕР.