НАРАСТВАЩА РАДОСТ 

“Турил си в сърцето ми радост. По-голяма от <тяхната>, когато им се умножава житото и виното.” Псалми 4:7 

Ако даваме по-голям израз на вярата си, ако се радваме повече в благословенията, които знаем, че имаме – великата милост и любов на Бога – тогава ще имаме повече вяра и още по-голяма радост. Никой език не може да изрази, никой ограничен ум не може да схване благословението, което ще дойде като резултат от признателността ни за Божията доброта и любов. Дори на земята можем да изпитваме радост като непресъхващ извор, тъй като той се захранва от потоците, извиращи от Божия престол.