НАРУШЕНИ ЛИМИТИ

През 2017 г. Американската кардиологична асоциация издаде насоките си за деца, препоръчвайки те да получават не повече от сто калории от добавена захар дневно (и нито една от тези под 2 години). За един тийнейджър, който изразходва 2 500 калории дневно, това представлява лимит от по-малко от 5 процента калории от добавена захар. Само сладките зърнени закуски нарушават тези лимити при до 30 процента от прохождащите деца. Средна порция от всяка една от десетте най-популярни зърнени закуски, които се продават на деца, би запълнила повече от половината ежедневен лимит за захар, а на пазара има повече от сто зърнени закуски, една порция от които надхвърля лимита за деца.

,,Можем без диети“  д-р Майкъл Грегър