НАСИЛИЕТО: ВЪПРОС НА РЕШЕНИЕ

Употребата на насилие във взаимоотношенията е въпрос на решение: насилникът избухва в дома, но на работа успява да се сдържа. Следователно може да се научи на не-насилие. Ако иска…

Физическото насилие може да включва бутане и ритане и да ескалира до по-сериозно нападение. Може да започне със синина, а да завърши с убийство.

Сексуалното насилие включва неуместно докосване и словесни забележки. Изнасилване, задиряне и кръвосмешение също се включват в тази категория.

Емоционалното насилие включва постоянно унижаване или подценяване на човека. То може да съдържа словесни заплахи, епизоди да ярост, неприличен език, изисквания за съвършенство и унижаване на характера и личността. Крайното собственическо чувство, изолацията и лишаването на някого от средства са психологическо и емоционално насилие.

Стивън Р. Кови, водещ експерт по семейни въпроси, предлага следната идея за самоконтрол:

Между стимула и реакцията – това, което някой ви казва, и вашата реакция – има „пространство“. И в това пространство всеки член на семейството има свободата и силата да избира реакцията си – какво казва и как го казва. И именно тази реакция е истинската основа за изграждането и щастието на семейството.

Със сигурност три неща трябва да се случат в „пространството“ между това, което ви казва някой член от семейството, и как вие реагирате:

  1. Трябва да спрете – вместо веднага да отговорите на това, което казва вашият баща или майка, дъщеря или син, съпруг или съпруга, оставете малко време да се успокоите.
  2. След това трябва да помислите какво трябва или не трябва да казвате.
  3. Трябва да изберете правилния отговор; това, което ще донесе мир, а не война в непосредствената ситуация.

„Мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителната дума възбужда гняв“ (Притчи 15:1).

Уили и Илейн Оливър, Надежда за семействата днес

Йорданка Дейчева, психолог; ydeicheva@facebible.bg