НАСЛАДА В ОБЩУВАНЕТО С ХРИСТОС 

“Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля; Да! законът Ти е дълбоко в сърцето ми.” Псалми 40:8

Общуването с Христос – колко неописуемо ценно е то! И е наша привилегията да му се наслаждаваме. Когато чуват думите на Христос, първите ученици чувстват нуждата си от Него. Те Го търсят, намират Го и тръгват след Него. С Него са и в къщата, и на трапезата, и във вътрешната стаичка, и на полето. С Него са като ученици със своя учител, ежедневно приемащи уроците на святата истина, изговорени от устните Му. Гледат на Него, както слугите гледат на своя господар. Служат Му с радост и охота.