НАСЛЕДСТВЕНОСТ И ЗДРАВЕ

Наличието на коронарни заболявания в семейството се счита за непроменим рисков фактор, което в известна степен е погрешно. Наличието на атеросклероза в семейството идентифицира хората с повишен риск, които трябва да преминат към здравословен начин на живот и да бъдат информирани от възможно най-ранна възраст за всички повлияващи се на превенция рискови фактори. Нека не забравяме че ,,гените зареждат оръжието, а начинът на живот натиска спусъка“.

Тютюнопушенето, кафето, консумацията на сладкиши и мазнини – основно от млечен произход, недостатъчната физическа активност, затлъстяването, високото кръвно налягане и недостатъчния сън са рискови фактори, които трябва да бъдат преборени.

,,Погрижи се за сърцето си“  –   Издателство ,,Нов живот”