ЩЕ НАСЛЕДИМ ВСИЧКО

“Който побеждава, ще наследи тези неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син” (Откр.21:7).

За да наследим всички неща, трябва да противостоим на греха и да го побеждаваме.

Можем да имаме радост в Господа, ако пазим Неговите заповеди. Ако наистина нашето гражданство е небесно и сме собственици на безсмъртно наследство, на вечност, тогава нашата вяра ще действа чрез любов и ще очиства душата. Ние сме членове на небесното семейство – деца на вечния Цар, наследници на Бога и сънаследници с Христос. При Неговото идване ще получим короната на нетленния живот.