Насочете ума си към Бога

“Видях че умът трябва да бъде насочен към Бога и влиянието ни да свидетелства за Него и за Неговата истина. Ние не можем да Го почитаме, ако сме лекомислени и безразлични. Не можем да Го прославяме, ако сме отпаднали духом. Трябва сериозно да се стремим да осигурим спасение на своята душа и да спасяваме другите. Това е най-важното и главният акцент трябва да се постави върху него, а всичко останало да отиде на второ място.”

(“Съкровища от свидетелства” – 21 стр. Издателство Нов Живот, София)