НАТРАПЧИВИ ИДЕИ

Когато  натрапчивите  идеи  (тревожни  и често  повтарящи  се мисли или образи) се съчетаят с натрапчиви импулси (ритуалите, които използва чо­век, за да се освободи от тях), резултатът е известен като обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР). Хората, страдащи от ОКР, може да имат изклю­чително натрапчиви мисли и образи на неприятни обстоятелства, които да пораждат постоянно повтарящи се поведенчески модели  (като миене на ръце, презапасяване, поставяне на неща в определен ред или постоян­но проверяване), изпълнявани принудително по един и същ начин. Те започват да се  осланят на принудителните ритуали, за да облекчат тре­вожността си. Когато ритуалът не се осъществи, нивото на тревога става непреодолимо и води до паническа атака. За да избегне тревожните реак­ции, човек става роб на своите ритуали и принудителни действия.

Мозъчният ядрено-магнитен резонанс на такива хора разкрива някои типични аномалии, а именно тенденция към дясностранна доминантност  в челния дял и лимбичната система на

мозъка. В някои проучвания тези области на аномалии се нормализират след лечение с антидепресанти или когнитивно-поведенческа терапия (КПТ).

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“