НАУКА И ПЕСЕН 

“Ти си Бог мой, и ще Те славя; Боже мой, ще Те възвишавам.” Псалми 118:28

Кръстът на Христос ще бъде науката и песента на изкупените през вечността. Прославени в Него, те ще гледат разпънатия Спасител. Никога няма да бъде забравено, че Той, чрез Чиято сила са създадени и поддържани безбройните светове в обширните пространства на Вселената, Божият Възлюбен Син, Величието на Небето, Когото херувимите и серафимите с радост обожават – Той е смирил Себе Си, за да възвиси падналия човек.