НАУКА НА СПАСЕНИЕТО

“Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си моят Бог. Нека Твоят благ Дух ме води по равна земя!” Псалми 143:10

Чрез търпение, доброта и издръжливост ние трябва да показваме, че не сме от света, че всеки ден се учим от уроците, които ще ни направят способни да постъпим в едно по-висше училище. Когато Божиите изкупени бъдат призовани в небето, те няма да изоставят наученото в земния живот чрез примера на Христа. На небето те ще продължат да се учат все повече и повече от Бога. Спасените ще вземат със себе си духовните си достижения, като не оставят на земята нищо, което има небесен произход. Когато небесните книги се отворят, на всеки победител ще се даде неговия дял и небесното му обиталище в зависимост от духовната висота и напредък, който е постигнал в този свят.