Необходимо е да имаме очи да видим начина, по който Бог е действал, за да създаде всичко.