НАШАТА БОРБА

“Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.”
(Ефесяни 6:12)

Нашият небесен Отец е представен пред човешкия род в характера на Христа. Чрез Него завесата, която скрива Божията слава се дръпва встрани и разкрива пред очите ни сиянието на Божията личност. Библията ни показва Бога в Неговата недостижима възвишеност и святост, но това не е състояние на бездейност, на мълчание и усамотение; напротив, Отец е заобиколен от десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди святи същества, всяко от които очаква да изпълни волята Му и отбелязва всяко зло и неправда, извършени срещу онези, които са Божие наследство.

Нека всички, които проявяват слаб интерес към изкуплението на Христовата кръв, да помнят, че Господ ще се отнесе към тях със същото безразличие, с което те са посрещали своите ближни в техните беди и скърби. В книгите се записва всяко деяние на неправда, грабителство и подтисничество. Всеки, който се възползва от човешките същества, създадени по образ и подобие на Бога, всъщност сътрудничи на Божия враг, затова такъв човек ще получи двоен дял от ръката на Божието възмездие. Сатана все по-силно действа с ужасна отмъстителност, а хората участвуват заедно със злите ангели в нараняването на душите на Божиите избрани. Господ вижда сълзите и чува виковете на Своя народ.

Той не е скрил от чадата Си плана на битката. Той е представил пред Своето войнство истината за огромния конфликт и е дал Своите думи на насърчение. Бог съветва всекиго да не влиза в битката преди да е разбрал цената на тази постъпка. В същото време, Той уверява всички воюващи на Негова страна, че те не са сами в битката, а свръхестествените сили ще направят слабите способни, като уповават на Него, да станат силни срещу гигантския съюз на злото, изправено срещу тях. Бог сочи към небесната вселена и ги уверява, че святи същества се борят срещу началствата, властите и духовните сили на нечестието и мрака на този свят в небесните места.

Божиите чада сътрудничат с цялото невидимо войнство на светлината. Сред техните редици не са само ангели, но и Святият Дух- представител на Главнокомандващия небесното войнство, слизащ от небесата, за да ръководи битката. Нашите слабости и недъзи може да са доста, грешките и греховете ни – многобройни, но прощението е дадено за всички, които със съкрушено сърце изповядват и изоставят своите грехове. Ангели на светлината биват изпращани да помагат на такива хора във всичко, от което се нуждаят.