НАШАТА ВЕСТ

В това поколение, предшествуващо идването на Христос, трябва да бъде извършено едно дело, подобно на това на Йоан Кръстител. За да известим една вест, подобна на тази на Йоан, ние трябва да имаме духовна опитност, подобна на неговата. Същото дело трябва да се изпълни и в нас. Ние трябва да съзерцаваме Бога и съзерцавайки Го, да изгубим от погледа си своето АЗ.

Йоан имаше по природа слабости и грешки, както всички хора, но докосвайки се до Божествената любов, той беше преобразен.