ХРИСТОС Е НАШАТА ЕДИНСТВЕНА НАДЕЖДА

  “И няма създание, което да не е явно пред Бога; но всичко е голо и разкрито пред очите на Този, на Когото има да отговаряме.”
(Евреи 4:13)

Господ е Бог на знанието. В Неговото слово Той е представен, като претеглящ човеците, тяхното развитие на характера и всичките им пътища (подбуди) независимо дали са добри или лоши. Ана, майката на Самуил – детето подарено й от Бога в отговор на горещите й молитви , казва в песента си: “Господ е Бог на знания и от Него се претеглят делата” /1 Царе 2:3/. Давид заявява: “Наистина нископоставените човеци са лъх, а високопоставените лъжа; турени на везните те се издигат нагоре; те всички са по-леки от суетата” /Псалми 62:9/. Исая говори: “Пътят на праведния е прав път; пътеката на праведния ти направляваш” /Исая 26:7/, а Соломон е писал:”Всички пътища на човека са чисти в собствените му очи, но Господ претегля духовете” /Притчи 16:2/. За всеки човек е от жизненоважен интерес да претърси собственото си сърце и да усъвършенства, всяка дадена от Бога способност.

Всеки от нас трябва да научи множество изключително важни уроци. Нека всеки знае, че няма намерение в човешкото сърце, което Бог да не вижда ясно. Подбудите и намеренията на всеки се претеглят така внимателно, сякаш от този резултат зависи съдбата на отделната душа. Нам е необходима тясна връзка с божествената сила, за да получим обилна светлина и разбиране как да проумяваме нещата от причината до крайния резултат. Трябва да усъвършенстваме силата на своя разум, като станем съпричастни на божественото естество и отбягваме от покварата на света, която идва чрез похотите. Нека всеки се замисли над тази тържествена истина:Небесният Бог е истинен и няма замисъл, колкото и сложен да е той, нито намерение, колкото и добре прикрито да е то, които Той да не вижда ясно. Човек може да крои нечестни и тъмни планове за бъдещето, като си въобразява, че Бог не ги разбира, но във великия дан когато небесните книги бъдат отворени и всеки получи присъда според записаното в тях, тогава всички нечестиви кроежи ще станат явни.

Няма човек, който въпреки своите искрени усилия да бъде съвършен и безгрешен. Никой, дори и най-добрият не може да каже “Аз нямам грях”. Който казва подобно нещо е в много опасна заблуда. “Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас” /1 Йоаново 1:8/. Как тогава да избегнем обвинението: “Претеглен си на везните и си намерен недостатъчен” Трябва да гледаме на Христа. На непостижима за човека цена, Той е направил завет да бъде наш представител в небесния съд и наш Защитник – Ходатай пред Бога.