„И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори. И кой е оня баща между вас, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък или ако му поиска риба, наместо риба, ще му даде змия, или ако поиска яйце, ще му даде скорпия? И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него!” Лука 11:9-13

Силата на Светият Дух е това, от което имаме нужда. Чувството на самодоволство във вас  и в Божието стадо не трябва да съществува. Божият Дух е убеждаваща сила. Когато Той изпълни църквата, ще има решителна промяна в нейната духовна способност. Господ Бог е готов да дава, но мнозина не осъзнават нуждата си да приемат. Те са колебливи, а могат да бъдат решителни, слаби, а могат да бъдат силни чрез приемане силата на Светия Дух. Светлината им е бледа. Събудете ги от състоянието им на самодоволство и себеоправдание.